بولت و انکر بولت

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

قیمت:   20,000 - 25,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
بولت و انکر بولت ( محصولی از گروه تولیدی آرتین پولاد )


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
29,000 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
85,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
20,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 کیلوگرم
19,000 - 22,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
18,700 - 19,700 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
100,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
18,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
11,900 - 13,500 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
16,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
180,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
16,000 - 37,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
25,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
13,300 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
13,300 - 16,500 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
20,000 - 23,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
15,000 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
19,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
200,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,900,000 - 3,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...