بوشن لوله آذین سایز 32

Bushel bush size 32

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

قیمت:   2,500 - 25,000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
لوله و اتصالات آذین انواع مختلفی دارند: زانویی، سه راهی، تبدیل، کپ جوشی، سردنده، بوشن، مهره ماسوره، مغزیاتصالات ضد زنگ و غیر آهنی. یکی از آنها بوشن لوله آذین سایز 32 است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
16,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
680,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
45,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
700 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 4,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
170,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
23,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
610 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 - 6,800,000 تومان
پایپ نیک
حداقل سفارش  1 قطعه
610 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
7,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
620,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
610 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
210,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
800 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
66,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 قطعه
51,000 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,000,000 - 2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
1,200,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
2,500,000 - 3,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...