بوستر پمپ آب رسانی و آتشنشانی پمپیران

Booster Water and Fire Pump Booster

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   1,500,000 - 3,200,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بطور کلی کلمه بوستر به معنی تقویت کننده است و بوستر پمپ یک یا مجموعه ای از چند الکترو پمپ گفته است که بصورت موازی توسط لوله کشی های مورد نیاز و دیگر تجهیزات مربوطه بر روی شاسی مناسب به یکدیگر متصل شده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
18,408,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
49,440,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
19,368,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,972,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
23,244,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
14,952,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
42,160,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,295,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,865,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
248,376,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,980,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
67,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
48,120,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,345,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
48,948,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
19,644,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,921,800 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
55,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 3,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 - 3,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...