بوریک اسید محصول شارلو اسپانیا

Boric acid By Scharlau

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

Boric acid, extra pure, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF, Orthoboric acidCAS: 10043-35-3AC05771000

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,400,000 - 1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
255,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
366,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 بسته
1,680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
495,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
270,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
185,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,390,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
257,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...