بنزو تری ازول BTA

BENZO TRI AZOLE

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   80,000 - 85,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
واردات مستقیم بنزو تری ازول BTA - شرکت شیمیایی بوعلی سینا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
145,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
124,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
168,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
104,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
174,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
118,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
106,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
680,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
181,300 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,900 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
100,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 96,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 - 19,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
25,000 - 29,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
34,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 - 45,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 - 36,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
48,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
46,000 - 47,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
90,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  40 کیلوگرم
4,500 - 7,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 - 165,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,900,000 - 2,100,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...