بلبرینگ FAG ماشین آلات راهسازی

Construction machinery FAG bearing

دسته بندی محصول:  بلبرینگ های شیار عمیق

قیمت:   300,000 - 3,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بلبرینگ ماشین آلات راهسازی که در شکل های مختلف شامل انواع بلبرینگ کف و شعاعی مورد استفاده قرار می گیرد در دسته بلبرینگ های سنگین قرار دارد. بلبرینگ ماشین آلات راهسازی تحت تنش های شدیدی قرار داشته


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,841,382 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,620,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
46,391 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
94,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
42,193 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
2,170,740 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
147,207 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
3,721,900 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
240,620 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,694,940 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
3,380,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
11,826,460 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
78,487 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,151,063 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4,760,660 تومان
رول پخش برادران آل نبی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
21,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...