بلبرینگ صنعتی ساخت ژاپن مارک ناچی به شماره فنیNACHI 18790/20

دسته بندی محصول:  بلبرینگ های شیار عمیق

توقف تولید و فروش

خرید و فروش بلبرینگ صنعتی ساخت ژاپن مارک ناچی به شماره فنیNACHI 18790/20 ، واردات و فروش انواع بلبرینگ ، یاتاقان ، تسمه تایم ، تسمه انتقال نیرو ، زنجیر صنعتی و چرخنده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
246,376 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
740,675 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
145,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
282,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
211,183 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
256,230 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
1,627,400 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
246,235 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
344,630 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
941,162 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
1,723,540 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
3,400,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
1,485,120 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
115,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
187,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...