بلبرینگ صنایع سیمان

Cement industry bearing

دسته بندی محصول:  بلبرینگ های شیار عمیق

قیمت:   300,000 - 3,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بلبرینگ صنایع سیمان که اغلب از نوع بلبرینگ های سایز بزرگ از نوع شیار عمیق مورد استفاده قرار می گیرد از جمله بلبرینگ های صنعتی با تنسایل بسیار بالا می باشد. بلبرینگ های معدنی بصورت کلی بلبرینگ سایز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
3,011,320 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4,603,224 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
168,619 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
425,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
2,089,500 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
259,350 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,357,125 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
143,448 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4,603,224 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
160,589 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
340,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
6,571,400 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
346,500 تومان
رول پخش برادران آل نبی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
45,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1
85,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1
25,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
11,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  1
75,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 - 2,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...