بلبرینگ صنایع سیمان

Cement industry bearing

دسته بندی محصول:  بلبرینگ های شیار عمیق

قیمت:   300,000 - 3,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بلبرینگ صنایع سیمان که اغلب از نوع بلبرینگ های سایز بزرگ از نوع شیار عمیق مورد استفاده قرار می گیرد از جمله بلبرینگ های صنعتی با تنسایل بسیار بالا می باشد. بلبرینگ های معدنی بصورت کلی بلبرینگ سایز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
2,146,560 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
285,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
160,680 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
516,100 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
5,001,937 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
2,156,500 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
998,785 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
86,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4,016,742 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
63,440 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
62,640 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
143,726 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
543,840 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
98,696 تومان
رول پخش برادران آل نبی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
250,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
400,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
380,000 - 3,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...