بلبرینگ شیار عمیق جرثقیل

Hoist deep groove ball bearing

دسته بندی محصول:  بلبرینگ های شیار عمیق

قیمت:   200,000 - 2,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بلبرینگ شیار عمیق جرثقیل أر واقع بلبرینگ محور و شافت مرکزی جرثقیل های سقفی می باشد. بلبرینگ شیار عمیق بدون تردید پر مصرف ترین نوع بلبرینگ در تمامی صنایع می باشد و برای اتصال بر روی شافت های افقی انتخا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,143,687 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
445,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
2,052,960 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
395,900 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
186,030 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,050,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
763,200 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,549,600 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
740,675 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
68,310 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
0 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
31,337 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1,357,125 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
465,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
4,020,605 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
1 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
3,675,000 تومان
رول پخش برادران آل نبی
حداقل سفارش  1
115,560 تومان
رول پخش برادران آل نبی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
21,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
120,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1
200,000 - 2,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...