بلاد آگار 110886 مرک

Merck 110886 Blood agar

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   120,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
بلاد آگار 110886 مرک Merck 110886 Blood agar

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
75,000 - 85,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1,500,000 - 1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
700,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
290 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  2
1,200,000 - 1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  10
1,480,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
400,000 - 500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
153,000 تومان
حداقل سفارش  1
124,000 تومان
حداقل سفارش  1
103,000 تومان
حداقل سفارش  1
189,500 تومان
حداقل سفارش  1
122,500 تومان
حداقل سفارش  1
183,500 تومان
حداقل سفارش  1
177,000 تومان
حداقل سفارش  1
195,000 تومان
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
حداقل سفارش  1
134,000 تومان
حداقل سفارش  1
151,000 تومان
حداقل سفارش  1
138,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000 تومان
حداقل سفارش  1
124,000 تومان
حداقل سفارش  1
199,000 تومان
حداقل سفارش  1
176,000 تومان
حداقل سفارش  1
190,000 تومان
حداقل سفارش  1
146,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...