بست روکش دار سوپرفیکس سایز 25 م م

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

بست روکش دار سوپرفیکس سایز 25 م م


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 شاخه
15,000 - 17,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
24,000 - 33,000 تومان
دالفا
حداقل سفارش  100 شاخه
20,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 شاخه
14,000 - 18,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 شاخه
15,500 - 17,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
100,000 - 5,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
29,000 - 36,000 تومان
دالفا
حداقل سفارش  5 شاخه
16,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  100 شاخه
32,000 - 36,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 شاخه
1,900,000 - 3,000,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
100 - 230 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 شاخه
34,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
22,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
17,700 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
50,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
59,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
28,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
13,200 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
67,600 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
36,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
119,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
56,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
16,500 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
28,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
22,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
36,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
27,900 تومان


در حال ارسال اطلاعات...