بست روکش دار سوپرفیکس سایز 110 م م

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

بست روکش دار سوپرفیکس سایز 110 م م


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 شاخه
20,000 - 23,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 شاخه
18,700 - 19,700 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 شاخه
200,000 - 300,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  10 شاخه
180,000 - 280,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 شاخه
20,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  100 شاخه
15,000 - 15,500 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 شاخه
15,000 - 20,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 شاخه
200,000 - 1,000,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 شاخه
11,900 - 13,500 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
100,000 - 5,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 شاخه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 شاخه
16,000 - 37,000 تومان
گروه آرتین پولاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 شاخه
5,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
109,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
49,400 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
25,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
7,500 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
11,500 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
22,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
36,000 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
12,800 تومان
حداقل سفارش  2 شاخه
28,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...