بست روکش دار سایز 5 اینچ (125 میلیمتر )

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

بست روکش دار سایز 5 اینچ (125 میلیمتر )


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 قطعه
16,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
24,000 - 33,000 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  500 قطعه
11,900 - 13,500 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
29,000 - 36,000 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
15,500 - 17,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
29,000 - 32,000 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 قطعه
24,000 - 33,000 تومان
دالفا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 قطعه
19,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 قطعه
22,900 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
34,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
59,900 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
28,900 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
119,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
28,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
50,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
17,700 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
36,900 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
27,900 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
13,200 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
56,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
67,600 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
25,900 تومان


در حال ارسال اطلاعات...