بست روکش دار سایز 4 اینچ (110 میلیمتر )

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

بست روکش دار سایز 4 اینچ (110 میلیمتر )


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
18,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  100 قطعه
20,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 قطعه
15,000 - 20,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  5 قطعه
200,000 - 1,000,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 قطعه
20,000 - 23,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 قطعه
11,900 - 13,500 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
13,300 - 16,500 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 قطعه
1,900,000 - 3,000,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 600,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  5 قطعه
16,000 - 25,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  10 قطعه
200,000 - 300,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  100 قطعه
19,000 - 22,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 قطعه
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
12,800 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
13,500 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
35,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
7,500 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
4,300 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
11,500 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
25,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
8,000 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
20,900 تومان


در حال ارسال اطلاعات...