بست روکش دار سایز 3/8 اینچ (16 میلیمتر )

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

بست روکش دار سایز 3/8 اینچ (16 میلیمتر )


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
9,700 - 10,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 قطعه
8,000 - 8,500 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
6,000 - 9,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 قطعه
90,000 - 150,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 5,000,000 تومان
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 قطعه
10,000 - 15,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 - 500,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  14 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 قطعه
130,000 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
46,800 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 قطعه
164,000 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
68,000 تومان
حداقل سفارش  14 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
39,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان
حداقل سفارش  10 قطعه
42,200 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
200,000 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
99,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...