بست روکش دار سایز 3/4 اینچ (25 میلیمتر )

دسته بندی محصول:  مصالح ساختمانی فلزی

توقف تولید و فروش

بست روکش دار سایز 3/4 اینچ (25 میلیمتر )


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
8,000 - 12,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
9,000 - 10,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
8,500 - 9,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  500 قطعه
11,000 - 15,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 قطعه
9,700 - 10,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  500 قطعه
9,000 - 12,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  10 قطعه
8,000 - 16,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  100 قطعه
8,000 - 8,500 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  10 قطعه
100,000 - 200,000 تومان
گروه آرتین پولاد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  6 قطعه
130,000 تومان
حداقل سفارش  14 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 قطعه
46,800 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  14 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
22,500 تومان
حداقل سفارش  14 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
1 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
99,000 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
164,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
68,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
107,100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
370,000 تومان
حداقل سفارش  6 قطعه
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...