بسته 70 ساعت استقرار بیشتر

70 hours more deployment package

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   7,630,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بسته 70 ساعت استقرار بیشترنسخه استاندارد نرم افزار CRM پیام گستر برای کسب وکار های کوچک و متوسط ... را پایه ریزی کنید و خدمات اختصاصی متناسب بیشتری را برای رضایت مشتریانتان ارائه کنید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
600,000 - 3,000,000 تومان
کاکتوس کامپیوتر
حداقل سفارش  1
340,000 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
1,450,000 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
600,000 - 1,000,000 تومان
کاکتوس کامپیوتر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
1,440,000 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
500,000 - 3,000,000 تومان
کاکتوس کامپیوتر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
1,111,111,111,111 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
425,000 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,232,000 تومان
حداقل سفارش  1
163,500 تومان
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,343,500 تومان
حداقل سفارش  1
152,600,000 تومان
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان
حداقل سفارش  1
1,776,700 تومان
حداقل سفارش  1
5,232,000 تومان
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,526,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان
حداقل سفارش  1
14,170,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,199,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...