بسته 35 ساعت استقرار بیشتر

35 hours more deployment package

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   4,360,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بسته 35 ساعت استقرار بیشترنسخه استاندارد نرم افزار CRM پیام گستر برای کسب وکار های کوچک و متوسط ... را پایه ریزی کنید و خدمات اختصاصی متناسب بیشتری را برای رضایت مشتریانتان ارائه کنید .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ژوبین
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
8,150,000 تومان
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
763,000 تومان
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,180,000 تومان
حداقل سفارش  1
381,500 تومان
حداقل سفارش  1
261,600 تومان
حداقل سفارش  1
872,000 تومان
حداقل سفارش  1
490,500 تومان
حداقل سفارش  1
381,500 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,417,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...