بسته 14 ساعت استقرار بیشتر

14 hours more deployment package

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   2,180,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بسته 14 ساعت استقرار بیشتر نسخه استاندارد نرم افزار CRM پیام گستر برای کسب وکار های کوچک و متوسط ... را پایه ریزی کنید و خدمات اختصاصی متناسب بیشتری را برای رضایت مشتریانتان ارائه کنید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10 تومان
فرانت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
327,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
763,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1
381,500 تومان
حداقل سفارش  1
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
حداقل سفارش  1
872,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,180,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,199,000 تومان
حداقل سفارش  1
490,500 تومان
حداقل سفارش  1
2,561,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...