برین هارت اینفیوژن براث 110493 مرک

Brain Heart Infusion broth 110493 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   157,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
برین هارت اینفیوژن براث 110493 مرکBrain Heart Infusion broth 110493 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می گردد .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  250 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
12,000 - 14,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
158,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
450,000 - 650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
650 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
153,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
124,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
103,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
189,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
122,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
183,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
177,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
134,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
151,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
138,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
124,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
164,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
199,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
176,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
120,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
146,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...