بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث 105454 مرک

Brilliant-green bile Lactose broth 105454 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   198,200 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث 105454 مرکBrilliant-green bile Lactose broth 105454 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می گردد .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 قطعه
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
490 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 قطعه
4 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
138,300 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
152,400 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
174,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
149,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
141,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
182,600 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
186,400 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
169,600 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
137,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
109,300 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
162,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
163,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
147,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
141,300 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
141,300 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
165,400 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
108,400 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
130,200 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
137,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...