برگ سبز معماری و برگه تعهد نظارت

دسته بندی محصول:  خدمات و محصولات خاکبرداری و زیرسازی

توقف تولید و فروش

شامل برگه های تعهد طراحی معماری، محاسبات، تاسیسات برق و مکانیک می باشند.برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور جواز ساختمانی لازم است


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...