برون سپاری مدیریت انرژی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با انرژی

توقف تولید و فروش

اجرای پروژه های مدیریت انرژی به صورت برون سپاری شده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فراگام پترو فناور
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوید فجر
حداقل سفارش  2
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس
حداقل سفارش  100
4,000,000 - 4,500,000 تومان
پالایشگاه نفت رازی
حداقل سفارش  97
3,400,000 تومان
پالایشگاه نفت رازی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار
حداقل سفارش  1
45,000 - 55,000 تومان
لوازم شکار و کوهنوردی کمپ کالا ( رضا طهماسبی )
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
پترو انرژی خلیج فارس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...