برنج 10 کیلویی هاشمی اعلاء اذوقه

Hashemi's 10 kg rice

دسته بندی محصول:  برنج

قیمت:   360,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ساقه آن راست و برگهای آن بزرگ و نوک تیز است . هر سنبلک برنج دارای دنباله کوتاه و یک گل دارد . میوه آن بشکل خوشه ای متشکل از سنبلک ها درانتهای ساقه قرار دارد و یک دانه برنج در آن است شلتوک می نامند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
کامجو
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
کامجو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
کامجو
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
آرونک
حداقل سفارش  1 عدد
125,000 تومان
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  1 عدد
170,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
249,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
332,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
302,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
233,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
209,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
153,050 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
360,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
405,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
45,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
45,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...