برنج طارم هاشمی محلی قطار نشان

دسته بندی محصول:  برنج

توقف تولید و فروش

برنج طارم هاشمی محلی قطار نشان 100% خالص از مزارع گلچین شده از روستاهای مناطق دابودشت آمل و فریدونکنار در بسته بندی های 10 کیلویی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
آرونک
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کامجو
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کامجو


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...