براکت متحرک دیواری

دسته بندی محصول:  براکت و پایه دیواری تلویزیون

توقف تولید و فروش

براکت متحرک دیواری جهت تلویزیونهای صفحه تخت از 22 اینچ تا 42 اینچ مناسب برای ادارات و فروشگاه ها و اماکن عمومی با طراحی زیبا و ساخته شده از استیل و مقاومت بالا با پوشش مشکی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کارتون
35,000 تومان
ایران تجارت
حداقل سفارش  2 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  6 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  4 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  2 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  6 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  10 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  6 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  4 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  12 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه
حداقل سفارش  4 کارتون
توقف تولید و فروش
بازرگانی پرشین پیشرانه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...