بذر گوجه فرنگی 1412 سیدزلند

Seeds Land 1412 Tomato Seeds

دسته بندی محصول:  گوجه فرنگی

توقف تولید و فروش

رقم 1412 سیدزلند از بهترین و پرمحصول ترین ارقام گوجه فرنگی است که بوته ای بزرگ و قوی دارد. واریته ای استاندارد و میان رس که محصول زیادی تولید می کند و از این جهت کاشت آن برای کشارزان بسیار پرسود است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
9,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
35,950 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 گرم
35,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
35,950 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
12,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
9,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
35,950 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 گرم
40,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 گرم
34,750 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...