بذر کرفس سیدزلند

SeedsLand Celery Seeds

دسته بندی محصول:  سایر سبزیجات

قیمت:   70,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
کرفس سیدزلند برگ هایی به رنگ سبز تیره تولید می کند که بسیار ترد هستند و طعم لذیذی دارند. ساقه های صاف و کشیده و ضخیم دارد که تا ارتفاع مطلوبی رشد می کنند. کرفس سیدزلند گونه ای مقاوم است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
11,750 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
8,150 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
8,250 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
61,500 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
25,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
13,100 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
28,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
17,250 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
26,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
30,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
25,000 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
10,250 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
19,300 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
17,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  100 گرم
100 - 1,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  500 گرم
100 - 1,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  30 گرم
5,000 تومان
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  10 گرم
245,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
31,000 - 640,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
87,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
80,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
0 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
1,540,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  10 گرم
410,000 - 810,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
49,500 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  30 گرم
7,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...