بذر کرفس سیدزلند

SeedsLand Celery Seeds

دسته بندی محصول:  سایر سبزیجات

توقف تولید و فروش

کرفس سیدزلند برگ هایی به رنگ سبز تیره تولید می کند که بسیار ترد هستند و طعم لذیذی دارند. ساقه های صاف و کشیده و ضخیم دارد که تا ارتفاع مطلوبی رشد می کنند. کرفس سیدزلند گونه ای مقاوم است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
0 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
21,700 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
23,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
27,200 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
26,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
61,500 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
9,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
16,200 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
10,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
29,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
30,600 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
20,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
26,400 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  1 گرم
26,800 تومان
مجتمع صنایع غذایی گلها
حداقل سفارش  500 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...