بذر ریحان بنفش خانگی مایسا

Mysa basil seed (purple)

دسته بندی محصول:  بذر سبزیجات

توقف تولید و فروش

بذر ریحان بنفش مایسا با قوه نامیه 95 درصد از مرغوبترین بذرهای ریحان است که از خلوص و عملکرد بالایی برخورداند. برگ هایی ترد و خوش عطر و طعمی دارد و از بازارپسندی خوبی برخوردارند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
4,900 - 143,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
4,900 - 143,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
8,600 - 284,700 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
4,600 - 136,000 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
19,000 - 304,900 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
6,000 - 191,500 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
6,000 - 186,500 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
4,500 - 123,400 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
19,000 - 304,900 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
19,000 - 304,900 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
6,700 - 201,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
19,000 - 304,900 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
8,900 - 287,300 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
6,000 - 181,400 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
5,200 - 168,800 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
4,900 - 143,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
23,700 - 401,700 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
5,200 - 156,200 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
4,900 - 143,600 تومان
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 گرم
22,800 - 365,900 تومان
گلباران سبز گیلان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  30 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...