بذر باقلا 7 بند شاخ بزی سیدزلند

Beans 7 Seeds of Seeds Land

دسته بندی محصول:  بذر سبزیجات

قیمت:   105,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
بذر باقلا 7 بند شاخ بزی سیدزلند در برابر عوامل نامساعد محیطی بخوبی مقاومت می کند و از عملکرد و کیفیت خوبی برخوردار است. مقاوم به شرایط محیطی است و یدلیل سایز یکنواخت محصولی بازارپسند است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
زیما گیتی خاک آب
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
70,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
70,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
5,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,155,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 400,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 - 10 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,400,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
87,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,540,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
5,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
80,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
بهرویش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 - 10,000 تومان
بهرویش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
87,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
245,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
31,000 - 640,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
0 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,540,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
70,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
49,500 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
100 - 1,000 تومان
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
7,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
410,000 - 810,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...