بتا نیکوتین آمید ادنین دی نوکلئوتید دی فسفات سیگما 1630N

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
بتا نیکوتین آمید ادنین دی نوکلئوتید دی فسفات سیگما 1630N ، ≥93% (HPLC) 50mg


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
123,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
122,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 عدد
105,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
193,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
113,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
204,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
108,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
102,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
154,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
182,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
145,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
159,500 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  250 عدد
44 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...