باکس پالت فلزی

Box pallet steel

دسته بندی محصول:  تجهیزات حمل و نگهداری بار

توقف تولید و فروش

ساخت باکس پالت فلزی با ابعاد درخواستی مشتری ساخته شده از نبشی - قوطی - ناودانی و مش پوشش رنگی و گالوانیزه ساخت با ابعاد مختلف جهت تحمل بار 2 تن تا 15 تن

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 عدد
300,000,000 - 400,000,000 تومان
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
زیبا سازه درنیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آبتین صنعت هوراد
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
1,700,000 تومان
حداقل سفارش  20000 عدد
25,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
3,100,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
26,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
9,200,000 - 13,500,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
3,800,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  200 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 عدد
24,200 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
400,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  500 عدد
33,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
6,300,000 تومان
حداقل سفارش  3 عدد
3,850,000 - 4,500,000 تومان
حداقل سفارش  500 عدد
24,500 تومان
حداقل سفارش  3000 عدد
2,150,000 تومان
حداقل سفارش  1000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
450,000 تومان
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 عدد
1,570,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...