بالابر هیدرولیکی دو ریل مدل PHD

دسته بندی محصول:  بالابر

توقف تولید و فروش

بالابر هیدرولیکی دو ریل مدل PHD بالابر دو ریل با چرخ کارگاهی ، مناسب جهت استفاده 2 نفر ، تحمل وزن 250 کیلو گرم/ارتفاع کاربردی ۸-۱۰-۱۲-۱۴ متر دارای گواهینامه ISO 9001 2015


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
پیشرو بالابر فارس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...