باریم کلراید دی هیدرات 101719 مرک

Barium chloride dihydrate 101719 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   169,200 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
باریم کلراید دی هیدرات 101719 مرک Barium chloride dihydrate 101719 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
250 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
218,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
126,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
198,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
174,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
147,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
149,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
141,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
137,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
137,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
118,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
109,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
141,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
108,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
161,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
136,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
103,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
109,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
188,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
170,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
120,400 تومان


در حال ارسال اطلاعات...