اینورتر سینوسی کامل 2000 وات کارسپا Inverter karspa

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   200,000 - 600,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
اینورتر سینوسی کامل 2000 وات کارسپا Inverter karspa ، اینورتر سینوسی فروش انواع اینورتر سینوسی


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,490,000 - 1,520,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,050,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,914,000 - 2,997,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,825,000 - 2,905,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,186,000 - 4,306,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
900,000 - 950,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 - 80,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,260,000 - 1,300,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
320,000,000 - 370,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,100,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 10,000,000 تومان
برسام صنعت دنا
حداقل سفارش  1 دستگاه
950,000 - 1,050,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 1,050,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 دستگاه
750,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 - 6,700,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
600,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 - 3,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...