اینورتر ایرانی مدل VX پرتو صنعت 5.5 کیلووات

INVERTER RAYSUN VX 5.5 KW

دسته بندی محصول:  اینورتر و کانورتر ( وارون ساز و مبدل )

توقف تولید و فروش

درایو VX دارای ظرفیت اضافه جریان: 60 ثانیه با 150 % اضافه جریان ویا 10 ثانیه با 180 % اضافه جریان29نوع فالت شامل اضافه جریان، اضافه بار، اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ،اضافه دما،خطای فاز، اتصال کوتاه وغیره

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
200,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
570,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
970,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پلی تکنیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,220,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
17,300,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 400,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,997,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,600,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
بازرگانی فنی و مهندسی اینورتر گروپ
حداقل سفارش  4 دستگاه
توقف تولید و فروش
کنز
حداقل سفارش  1 دستگاه
973,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,350,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
970,000 تومان
توان کنترل
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
آیریس تجارت ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
108,600,011 - 1,500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
590,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...