ایمینو دی استیک اسید 814165 مرک

Iminodiacetic acid 814165 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   191,400 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
فروش ایمینو دی استیک اسید 814165 مرک Iminodiacetic acid 814165 Merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
750 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  5
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
3 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
119,300 تومان
حداقل سفارش  1
130,200 تومان
حداقل سفارش  1
116,300 تومان
حداقل سفارش  1
106,300 تومان
حداقل سفارش  1
190,200 تومان
حداقل سفارش  1
184,200 تومان
حداقل سفارش  1
153,400 تومان
حداقل سفارش  1
145,300 تومان
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
حداقل سفارش  1
123,000 تومان
حداقل سفارش  1
131,500 تومان
حداقل سفارش  1
185,600 تومان
حداقل سفارش  1
104,600 تومان
حداقل سفارش  1
152,400 تومان
حداقل سفارش  1
160,600 تومان
حداقل سفارش  1
102,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...