ایمینو دی استیک اسید 814165 مرک

Iminodiacetic acid 814165 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   191,400 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
فروش ایمینو دی استیک اسید 814165 مرک Iminodiacetic acid 814165 Merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می شود


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
750 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
250,000 - 500,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
22,000 - 37,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
62,000 - 83,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  330
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
1,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
162,200 تومان
حداقل سفارش  1
147,200 تومان
حداقل سفارش  1
118,200 تومان
حداقل سفارش  1
141,300 تومان
حداقل سفارش  1
149,000 تومان
حداقل سفارش  1
149,500 تومان
حداقل سفارش  1
141,500 تومان
حداقل سفارش  1
137,000 تومان
حداقل سفارش  1
161,600 تومان
حداقل سفارش  1
181,600 تومان
حداقل سفارش  1
186,400 تومان
حداقل سفارش  1
137,500 تومان
حداقل سفارش  1
139,000 تومان
حداقل سفارش  1
86,000 تومان
حداقل سفارش  1
137,200 تومان
حداقل سفارش  1
153,200 تومان
حداقل سفارش  1
109,300 تومان
حداقل سفارش  1
174,200 تومان
حداقل سفارش  1
163,200 تومان


در حال ارسال اطلاعات...