ایمیدازول i5513 سیگما

Imidazole i5513 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   124,500 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
ایمیدازول i5513 سیگماImidazole i5513 sigma

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
20,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
5,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  500 بسته
130,000 - 150,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
2,800,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 بسته
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
182,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
162,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
181,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
160,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
101,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
146,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
165,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
155,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
129,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
110,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
139,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
138,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
110,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
181,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
180,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
143,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...