ایزونیازید i3377 سیگما

Isoniazid i3377 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   136,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
ایزونیازید i3377 سیگماIsoniazid i3377 sigmaاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
140,500 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
174,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
118,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
109,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
186,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
137,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
160,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
137,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
126,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
110,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
133,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
182,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
102,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
105,600 تومان


در حال ارسال اطلاعات...