ایرواشر

Air Washer

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

قیمت:   50,000,000 - 300,000,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
سیستم ایر واشر وسیله گرمایشی سرمایشی چهار فصل با توانایی فیلتر نمودن از آلودگی ها و نیز افزایش دهنده رطوبت هوا است.که برای تهویه ی سوله ها و ساختمان ها کاربرد دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
768,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
791,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
73,325,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
772,800,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
9,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
870,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
135,600,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
3,700,000 - 13,000,000 تومان
تولیدی راد دار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
5,600,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
76,150,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
85,199,400 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
95,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
920,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
500,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1 عدد
1,300,000,000 تومان
کارنو صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 60,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 700,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
80,000,000 - 500,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000,000 - 5,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000,000 - 3,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000,000 - 2,000,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000,000 - 800,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...