اگزاست فن آشپزخانه های صنعتی

Industrial kitchen exhaust fan

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات تهویه هوا

قیمت:   130,000,000 - 140,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اگزاست فن آشپزخانه های صنعتی ، وظیفه تهویه فضای آشپزخانه ، خروج گازهای حاصل از احتراق و ورود هوای تازه را بر عهده دارند .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
16,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
40,300 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
25,300 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
12,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
7,250 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ارس تهویه
حداقل سفارش  1
155,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
21,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
85,700 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی برسا
حداقل سفارش  1
44,300 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
68,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
9,950 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
104,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
58,600 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
31,600 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
8,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 140,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
110,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...