اکسیدان 6 درصد 150 میل بیول

Oxidant 6% 150 ml biol

دسته بندی محصول:  رنگ مو

قیمت:   9,900 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دکلره کردن موها، یعنی بیرنگ کردن کردن تارهای مو و آماده کردن آنها برای دریافت یک رنگ موی جدید که با کمک رنگ مو و اکسیدان انجام می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پوست کالا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پوست کالا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
داروخانه دکتر فخار
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نیلوسپند اشا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
30,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
32,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
8,360 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,600 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
64,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
66,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
19,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
24,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
37,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,900 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
27,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...