اکسس پوینت دوال باند Outdoor انجنیوس ENH1750EXT

دسته بندی محصول:  تجهیزات شبکه های بیسیم

توقف تولید و فروش

اکسس پوینت دوال باند Outdoor انجنیوس ENH1750EXT قابلیت عملکرد در دو باند فرکانسی 2.4GHz و 5.8GHz

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,500,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,700,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,500,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,630,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
22,000,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 تومان
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,130,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,080,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000,000 تومان
کلینیک تخصصی فیبر نوری
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,630,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,430,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,230,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,500,000 تومان
آوا ارتباط سازان منطقه آزاد انزلی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...