اپوکسی پارکینگ کد 01

Parking Garage Floor Coating

دسته بندی محصول:  سایر کفپوش ها

قیمت:   150,000 - 350,000 تومان / متر مربع

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
تغییرات قیمت
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
کفپوش اپوکسی راه حل های سازگار با محیط زیست در نظر گرفته است. کفپوش اپوکسی با ایجاد یک سطح مقاوم در برابر لغزش، گرما، ایمنی را افزایش می دهد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
گروه کارخانجات فتح ایران (اسپارک ماشین تول)
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مشاورین پوشش های صنعتی کسری
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
آسمان خراشان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
950,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
90,000 - 125,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر مربع
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
135,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر مربع
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,700,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
180,000 - 220,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر مربع
55,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر مربع
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
65,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
130,000 - 175,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,000,000 - 1,350,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر مربع
18,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...