اورینگ وایتون لاستیکی

Viton Rubber O_Ring

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

قیمت:   60,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اورینگ وایتون لاستیکی: انواع اورینگ وایتون مقاوم در برابر فشار، سایش، حرارت و مواد شیمیایی نقتی و گازی از ضخامت ریز تا سایزهای بزرگ بدون محدودیت سایز تولید می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
50,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
300,000 - 3,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
350,000 - 3,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  2000 عدد
3,000 - 10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
150,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
50,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
3,500 - 10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
10,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
36,000 - 75,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
8,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
1,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
45,000 - 80,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
10,000 - 20,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50 عدد
6,000 - 10,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
40,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
500 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
39,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
67,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
256,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
155,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
122,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
83,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
162,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...