اورینگ متری سیلیکون

ORING SILICONE METRIC

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   40,000 - 20,000,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اورینگ متری سیلیکون با متراژهای مختلف از محصولات شرکت اندیشه داران صنعت می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
350 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
730 - 830 تومان
کالای مسعود
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  2 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 متر
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 متر
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
40,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
40,000 - 40,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
30,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
50,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
20,000 - 20,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
100,000 - 20,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...