اورینگ ضد روغن لاستیکی

NBR Rubber O_Ring

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

توقف تولید و فروش

اورینگ ضد روغن لاستیکی: اورینگ لاستیکی NBR مقاوم به روغن با متریال نیتریل بوتادین رابر در ابعاد مختلف قالب سازی و تولید می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 عدد
7,000 - 15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
1,000 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
2,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
16,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
45,000 - 90,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
700,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
30,000 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 عدد
1,900 - 3,200 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
400,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10000 عدد
650 - 1,500 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
35,000 - 70,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 6,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
40,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
25,000 - 250,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
15,000 - 30,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
30,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
39,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
67,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
256,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
155,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
122,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
83,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
162,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...