انجام پروژه های صنعتی PLC

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

انجام پروژه های صنعتی PLC و عیب یابی و طراحی و مشاوره و اجرای پروژه های کنترلی و مانیتورینگ صنعتی توسط شرکت فنی مهندسی آمیتیس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
520,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
560,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
440,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
460,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
460,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
420,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
270,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
580,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
420,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 2,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...