انبر قفلی

دسته بندی محصول:  سایر ابزار های دستی

قیمت:   135,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
انبر قفلی برای باز و بست کردن پیچ بکار می رود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
10,500,000 - 11,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
7,500,000 - 8,600,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 4,520,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
380,000 - 420,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
1,250,000 - 1,480,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
700,000 - 8,500,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
2,150,000 - 2,550,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 3,200,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
125,000 - 175,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
3,100,000 - 3,400,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  10
8,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1
140,000 - 170,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
120,000 - 190,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
470,000 - 550,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
1,800,000 - 2,300,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
138,000 - 180,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 4,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  10
550 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 160,000,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1
6,980,000 - 7,300,000 تومان
ابزار تاسیسات


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
2,200 تومان
حداقل سفارش  1
14,000 تومان
حداقل سفارش  4
80,000 تومان
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
حداقل سفارش  1
216,000 تومان
حداقل سفارش  25
13,500 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  25
16,500 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 - 85,000 تومان
حداقل سفارش  1
15,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
حداقل سفارش  12
15,000 تومان
حداقل سفارش  12
19,500 تومان
حداقل سفارش  10
35,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 تومان
حداقل سفارش  1
65,000 تومان
حداقل سفارش  4
80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...