امپرازول سیگما آلدریچ کد PHR1059

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

امپرازول سیگما آلدریچ کد PHR1059 کد محصول : PHR1059 وزن مولکولی : 345.42 CAS Number: 73590-58-6 محصول 1 گرمی از کمپانی سیگما آلدریچ موجود است.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  160 گرم
35,000 - 38,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
190,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
102,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
176,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
136,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
161,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
139,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
126,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
800,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
106,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
106,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
144,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
112,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
137,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
106,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
181,600 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
180 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...